Olje gass produksjon

Hovem har 100% bakgrunn i olje og gass

Teknisk konsulent innen oljebrønner

Hovem jobber som teknisk konsulent innenfor olje og gass, planlegging og konstruksjon av brønner. Innenfor olje- og gass produksjon, jobber Hovem hovedsakelig som ingeniør på kontor med hyppig tur til oljerigger for oppfølging av brønn konstruksjon. Mye av arbeidet går også ut på å lage planer og vurdering for nødvendig utstyr til arbeidet. Her er det som regel mye penger som kan bli spart, ved å unngå feil og opphold fremdrift.

 

Om du er ute etter en god teknisk konsulent har du kommet til rett sted. Hovem har mye ekspertise og

erfaring innen kortere oppdrag innen planlegging av oljebrønner teknisk planlegging og vurdering. Med en 100% bakgrunn i olje og gass står Hovem sterkere både som ekspert og aktør innen olje gass produksjon. Det finnes mange som ikke har denne gode ekspertisen innen oljebrønner, men med Hovem vil du være sikker på at du har den nødvendige ekspertisen som kreves for å deres olje gass produksjon prosjekt. Ta kontakt med oss i dag for teknisk rådgivning av oljebrønner!

Kontakt oss