Slik kommer du i kontakt med oss

1

Bestill timesamtale her på nettsiden

2

Fortell kort om navn, organisasjon nummer og hva det gjelder.

3

Vi svarer med avtale om møte eller samtale

Etter møte eller samtale

Vi følger opp med invitasjon til vårt arbeidsområde på SharePoint, dere laster opp relevant informasjon og dokumenter og vi lager utkast til prosjekt plan med pris og tids plan

Ownership of data and IP

All documented and information you share with remain yours. We will only use this to deliver on the assignment. All documents and information we provide remain ours. You can only use it internally within your organization unless we agree otherwise.

Disclaimer and limited warranty

We will do our best and will notify you when our experience is limit. We cannot guaranty that what we deliver is always correct. Use our work carefully and at your own risk.

Interesse konflikter

Vi har andre kunder. Det er slik vi holder oss faglig oppdatert og relevante. Arbeids avtaler og forpliktelser som vi allerede er i gang med gis prioritet over nye oppdrag. 

Fortrolig informasjon

All informasjon om dere, deres virksomhet og arbeid med oss vil bli holdt fortrolig inntil vi blir enig om annet. 

Eierskap til informasjon

Alle dokumenter og informasjon dere deler med oss er deres. Vi buker dette kun til å levere på oppdraget og vil holde det fortrolig inntil vi blir enig om annet. Alle dokumenter og informasjon vi gir dere er vårt. Dere kan kun bruke internt i deres organisasjon inntil vi blir enig om annet. 

Garanti og ansvars begrensing

Vi går så godt vi kan, men gir beskjed hvis vi ikke har kompetanse. Vi kan ikke garantere at alt vi gjør er blir riktig. Bruk av våre anbefalinger er på eget ansvar. 

Kom i kontakt