Tidligere prosjekter

Kurs hos kunde bilde 1

Kurs hos kunde

En leverandør av brønnutstyr ønsket å gi ansatte dybde forståelse i brønnkonstruksjon og brønnteknikk.

 

Vi laget kurs materiale og undervist hos kunden på deres premisser.

Rapport bilde 1

Rapport med anbefaling 1

Et operatørselskap i gang med havbunns felt utbygning ønsket en tredjepart til å evaluere bruk av boreriggen til å strømme tilbake og rense de nye vann injeksjon brønner.

 

Vi leverte rapport med anbefaling basert på reservoar data og tidligere industri erfaring fra hele verden

Rapport bilde 2

Rapport med anbefaling 2

Et operatørselskap i gang med havbunns felt utbygning ønsket en tredjepart til å evaluere grus pakking for sand kontroll.

 

Vi leverte rapport med anbefaling basert på reservoar data og etablert beste praksis.